روستای حسین آباد - استان قزوین
تاریخ : 1400-02-03 10:20:35
مطالب مشابه
روستای حسین آباد - استان قزوین
روستای حسین آباد - استان قزوین - منبع :http://qazvin.irib.ir
روستای بلوکان -یکی از روستا های استان قزوین می باشد که دارای 55 خانوار و بیش از 300 نفر جمعیت دارد. منبع: http://qazvin.irib.ir
روستای خطایان - استان قزوین - خطایان (آبیک)، روستایی از توابع بخش بشاریات شهرستان آبیک در استان قزوین ایران است.این روستا در دهستان بشاریات شرقی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۹۰۱ نفر (۲۴۰خانوار) بوده است.
روستای نودوز -روستایی از توابع بخش بشاریات شهرستان آبیک در استان قزوین است. این روستا در دهستان بشاریات غربی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۹۵۹ نفر (۲۰۹خانوار) بوده است . منبع : http://qazvin.irib.ir
اسدآباد خورین، روستایی از توابع بخش کوهین شهرستان قزوین در استان قزوین ایران است.این روستا در دهستان ایلات قاقازان غربی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، جمعیت آن ۵۵ نفر (۱۷خانوار) بوده است. تپه اسدآباد خورین مربوط به تا دوران های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان قزوین، بخش...
روستای دیال آباد - استان قزوین (یه جای خوب)
روستای خطایان - استان قزوین -خطایان (آبیک)، روستایی از توابع بخش بشاریات شهرستان آبیک در استان قزوین ایران است.این روستا در دهستان بشاریات شرقی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۹۰۱ نفر (۲۴۰خانوار) بوده است.
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .