حاکم شدن اشرار و افراد نا لایق و بی کفایت هم عقوبت و عذاب است - - خدا در مجازات دنیایی هم سریع الحساب است - عقوبت ها و عذاب های دنیایی اعمال ، غیر عقوبت ها و عذاب های اخروی
تاریخ : 1399-09-07 11:47:13
مطالب مشابه
حاکم شدن اشرار و افراد نا لایق و بی کفایت هم عقوبت و عذاب است - - خدا در مجازات دنیایی هم سریع الحساب است - عقوبت ها و عذاب های دنیایی اعمال ، غیر عقوبت ها و عذاب های اخروی
دسته بندی و تقسیمی جالب برای معترضان آشوب و فتنه ی 96 - انواع و اقسام معترضان جمهوری اسلامی
تکبّر و تفرعن در مسئولین جمهوری اسلامی - مسئولین ، خادم یا ارباب ؟
سیاسی -سیاسی - سیاسی - بسیار تند و وحشتناک - وحشت در سیاست
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .