کشمیر به عنوان نزدیکترین مکان زمینی به بهشت شهرتی کهن دارد و مشهور است که موسی (ع) قوم خود را از مصر بدان جا هدایت کرد . این سرزمین طبق نقلی مورد دیدار حضرت سلیمان (ع) پیامبر قرار گرفته و این پیامبر معبدی را در قله تخت سلیمان بنا نهاده است .
تاریخ : 1399-12-17 23:35:12
مطالب مشابه
کشمیر به عنوان نزدیکترین مکان زمینی به بهشت شهرتی کهن دارد و مشهور است که موسی (ع) قوم خود را از مصر بدان جا هدایت کرد . این سرزمین طبق نقلی مورد دیدار حضرت سلیمان (ع) پیامبر قرار گرفته و این پیامبر معبدی را در قله تخت سلیمان بنا نهاده است .
تیزر مستند کشمیر بهشت فراموش شده به کارگردانی سیدسلیم غفوری
In 3 weeks exploring Kashmir, i experienced an overwhelming contrast of beauty, hospitality, and tragedy. This video is what i saw, in 3 minutes. This is my video-attempt to make people aware of this misunderstood part of the world, spread the word, and try to make things change.
بز کرکی راین کرمان معروفترین بز کرکی در آسیا است که در مناطق بافت سیرجان و راین پراکنده است.
ویدیو وی در همسایگی از کانال دیرین دیرین DirinDirin
کشمیر همیشه بعنوان منطقه ای تنش زا میان هند و پاکستان شناخته می شود اما در روزهای اخیر این تنش به بیشترین حد رسیده و مردم کشمیر به خیابان ها آمده اند.
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .