هیچ نوع عذابی بدون دستور خداوند انجام نمیشود
تاریخ : 1399-11-09 01:28:17
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .