مستند روستای زرنان استان تهران
تاریخ : 1399-12-18 00:32:25
مطالب مشابه
مستند روستای زرنان استان تهران
مستند روستای کوشکک استان تهران
مستند روستای حصارمهتر استان تهران
مستند روستای ده حسن استان تهران
مستند روستای ده حسن استان تهران
مستند روستای محمد آباد استان تهران
روستای یارود یکی از روستا های پرجمعیت استان قزوین بخش الموت غربی می باشد که دارای ۱۰۷۸نفر جمعیت میباشد که تعداد ۷۹۶نفر جمعیت آن به صورت دائم در روستا سکونت دارند.
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .