ویدئو کوتاهی از ماهیان زینتی دریاچه های مالاوی و تانگانیکا
تاریخ : 1400-02-26 20:32:30
مطالب مشابه
ویدئو کوتاهی از ماهیان زینتی دریاچه های مالاوی و تانگانیکا
حتما ببینید واقعا عالین قطعا لذت میبرین از دیدنشون (لایک و نظر هم بدین لطفا) کانالمونم دنبال کنین
در این مستند دو قسمتی با انواع سیچلایدهای موجود در دریاچه تانگانیکا آشنا خواهیم شد از سیچلایدهای بسیار کمیاب تا سیچلایدهایی کا به وفور در بازار آکواریوم ایرات یافت می شوند.
وبسایت تخصصی حیوانات خانگی پت زیپ https://petzip.ir با ما همراه باشید . . .
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آب درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آﻧﺮا. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﻧﻈﯿﺮ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎی آرال و ...
غذایی پولکی حاوی مواد مختلف برای تغذیه سیچلاید های دریاچه تانگانیکا و دیگر سیچلایدهایی که رژیم گوشت خواری دارند. این غذا حاوی مقادیر بالایی از پروتئین بوده که به عنوان منبعی برای آمینواسیدهای ضروری تلقی می شود. اسپیرولینای موجود در غذا ایمنی بدن را در برابر پاتوژن های بیماری زا تقویت می کند. www.new...
آژانس مسافرتی الساسیر تلفن تماس : 02144431069 - 09121462139 براي اطلاعات بيشتر از وبسايت ما بازديد کنيد: https://www.elsaseir.com/
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .